Ensiaputaidoista voi olla hyötyä niin vapaalla kuin työssäkin, toiminta sairaskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa on usein ensiarvoisen tärkeää. Tilanteet tulevat usein yllättäen, näihin tilanteisiin voit kuitenkin varautua käymällä ensiapukurssin.

Yritykset ovat velvollisia huolehtimaan henkilökunnan riittävästä EA -koulutuksesta. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja järjestetään yrityksen omissa tiloissa, oikeissa työympäristöissä.

Virallisia SPR:n EA-koulutuksia saatavissa:

EA 1® ohjelma

EA 2® ohjelma

Hätäensiapukurssi 4 t® ohjelma

Hätäensiapukurssi 8 t® ohjelma

Tarjoan kokonaisvaltaista ja luotettavaa kotisairaanhoito- ja hoivapalvelua. Palvelun laatu perustuu ajatukseen, että jokainen asiakaskohtaaminen on tärkeä – hoidan kuin hoitaisin omia läheisiä. 

Tarjoan myös muita tukipalveluja, joiden tavoitteena on helpottaa arjen sujumista.