SPR Ensiapukurssi EA 2®

SPR Ensiapukurssi EA 2® on ensiaputaitoja syventävä ensiavun jatkokurssi, jossa harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Kurssin pohjatietovaatimuksena on voimassaoleva SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus. SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Koulutus sopii SPR Ensiapukurssi EA 1® -pätevyyden omaavalle jo opittujen ensiaputaitojen syväntämiseen. Kurssi vahvistaa ensiapuosaamista erityisen tapaturmariskin työ- ja harrastusympäristössä.

Sisältö

 • hätäensiavun kertaus
 • lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • ensiarvio
  – tapahtumatiedot
  – vammamekanismi
  – tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • ensiapuasennot ja tarkkailu
 • murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto: 8 x 45 min